Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Wsparcie na szkolenia dla doradców

  Oprócz usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów przewidziane są także pieniądze na szkolenia doradców, którzy te usługi będą świadczyć.

  W projekcie PROW 2014-2020 jest napisane, iż jednostki doradztwa rolnicze, które będą chciały szkolić doradców będą musiały spełnić następujące wymagania:

  •    Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie Polski
  •    Posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej oraz zaplecza w postaci lokalu, w którym to takie szkolenia mogłyby się odbywać
  •    Posiadanie doświadczenia w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń
  •    Opracowanie programu szkoleniowego wraz z harmonogramem
  •    Zakres szkolenia będzie dotyczył obszarów, z których świadczone będą usługi doradcze dla rolników i posiadaczy lasów

  Na przyznanie pomocy jednostce doradczej na usługi szkoleniowe wpływ będzie miał program ,z którego planowane będzie szkolenie, stopień doświadczenia w świadczeniu usług szkoleniowych oraz dysponowanie personelem z odpowiednimi kwalifikacjami.

  Jednostki doradcze będą mogły starać się refundacje 100 % kosztów związanych ze szkoleniami doradców i kwota pomocy wyniesie nie więcej niż 200 000 euro na trzy lata szkoleń dla doradców.