7,4 mln złotych dopłaty do kredytów inwestycyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) chce dopłacić w I kwartale 2014 roku 7,4 mln złotych do kredytów inwestycyjnych.

Banki, które współpracują z ARiMR:

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
• SGB Bank S.A.,
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
• Bank Zachodni WBK S.A.,
• ING Bank Śląski S.A.,
• Pekao S.A.

Na jaką inwestycję z dopłatą ARiMR będzie mógł pozwolić sobie rolnik?

• młody rolnik (nMR),
• linie branżowe (nBR),
• na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
• podstawowa (nIP),
• dla grup producentów rolnych (nGP).

Dofinansowanie ARiMR do kredytów polega na tym, iż instytucja ta płaci za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, a rolnik pokrywa jedynie 3% wartości należnych odsetek. Przez taką pomoc kredyty te są znacznie niżej oprocentowane niż kredyty komercyjne.

Źródło: ARiMR