Dopłaty bezpośrednie a nowy PROW 2014-2020

Polscy rolnicy w ramach wsparcia finansowanego ze środków Wspólnej Polityki Rolnej otrzymali pierwsze dopłaty w roku 2004.
W Polsce wysokość stawek płatności za dany rok uzależniona jest od kursu euro do złotówki a z roku na rok rośnie ta stawka rośnie.

Tab.1 Wysokość dopłat bezpośrednich w latach 2010-2013

Rodzaj płatności     2010    2011 2012 2013
Jednolita płatność obszarowa (JPO) (zł/ha) 562,09 710,57 732,06  830,30
Uzupełniająca płatność krajowa (UPO) (zł/ha) 327,28   274,23 211,80  139,39
Płatność zwierzęca (zł/ha) 439,03 396,14 306,99 238,93
Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw chmielu (zł/ha) 1420,07  1476,08 1276,38 1263,50
Płatność cukrowa (zł/ha) 50,42 56 52,44 54,10
Płatność do owoców miękkich (zł/ha) 1593,80 1761,99 2670,66 1579,54
Specjalna płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (zł/ha) 207,28 219,53 672,56 719,43
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw – płatność do pomidorów (zł/ha) 157,16 173,30 162,09  167,44
Płatność do krów (zł/szt.) 346,43 410,89 584,79 602,60
Płatność do owiec (zł/szt.) 105,91    103,50       123,11  126,86

Źródło: dane z ARiMR

Porównując budżet PROW 2014-2020 do budżetu na lata 2007-2013 na płatności bezpośrednie Unia Europejska przeznaczy o 1,7 mld euro więcej pieniędzy. Po dołożeniu z budżetu krajowego 230 mln euro płatności bezpośrednie w latach 2014-2020 będą wynosić ok 240 euro/ha, przez co znacznie zbliżymy się do średniej unijnej.