Dotacje unijne dla rolników 2014

Rok 2014 będzie rokiem przejściowym między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Część wsparcia w ramach działań unijnych będzie jeszcze wypłacana na starych zasadach.

Przyznanie pomocy w ramach płatności bezpośrednich w roku 2014 odbędzie się na tych samych warunkach, jak w 2013 roku.

Każdy rolnik będzie mógł ubiegać się o pomoc:
•    Jednolita płatność obszarowa (JPO)
•    Płatność do pomidorów
•    Płatność do owoców miękkich
•    Płatność cukrowa
•    Płatność do krów
•    Płatność do owiec
•    Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (ST)
•    Płatność do surowca tytoniowego wysokiej, jakości

Płatności uzupełniające (UPO) będą przyznawane podobnie jak w roku 2013, ale na ten cel w tym roku przeznaczone będzie znacznie mniej pieniędzy.

Dopłaty z tytuły gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW) będzie wypłacana analogicznie do lat poprzednich. Nowością natomiast jest to, iż rolnik ubiegający się w tym roku po raz pierwszy o dopłaty na obszarach ONW nie będzie musiał kontynuować działalności rolniczej przez 5 lat na tym obszarze.

Jak informuje ministerstwo rolnictwa dopłaty nie będą w tym roku zmniejszone w wyniki tzw. modulacji. Rolnik otrzymujący powyżej 5 tyś. euro dopłat otrzyma te pieniądze zgodnie ze złożonym wnioskiem obszarowym a kwota ta niezostanie pomniejszona.