Konsultacje PROW 2014-2020 do 14 lutego 2014

Trwają konsultacje społeczne  II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa konsultacje publiczne potrwają do 14 lutego 2014 roku.

Uwagi są przyjmowane na udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, formularzu elektronicznym oraz w innych formach pisemnych.

Ministerstwo Rolnictwa podaje, iż Unia Europejska wypłaci ze swojego budżetu Polsce 114 mld euro w tym 82,5 mld euro na politykę spójności natomiast 32,1 mld euro przeznaczone będzie na politykę rolną.

Pieniądze zostaną rozdysponowane na:
•    Płatności bezpośrednie – 23,7 mld euro
•    PROW – 13,5 mld euro
•    Polityka spójności – 5,2 mld euro

Łącznie na obszary wiejskie w latach 2014-2020 zaplanowane jest wydanie 42,4 mld euro. Pod względem pozyskiwania pieniędzy na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich Polska plasuje się na 5 miejscu za takimi krajami jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy.

Źródło: ARiMR