Kredyty z częściową spłatą kapitału

Jak podaje ARiMR instytucja ta chce przekazać 10 mln złotych bankom na dopłaty do udzielonych kredytów z częściową spłata kapitału (linia kredytowa CSK).

Banki, w których rolnik może się starać o taki kredyt to:
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
• SGB-Bank S.A i zrzeszone Banki Spółdzielcze
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• Bank PEKAO S.A

Po raz pierwszy Kredyty CSK, zostały wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się one alternatywą dla już wcześniej wprowadzonych kredytów inwestycyjnych, w wypadku których Agencja płaciła za kredytobiorców część należnego bankom oprocentowania. Nowy rodzaj kredytów (CSK) polega na tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania.

Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% całości otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch ratach. W pierwszym racie rolnik otrzymuje – 75% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat.