Nie dla wszystkich modernizacja z PROW 2014-2020

Do 14 lutego 2014 roku ma potrwać III etap konsultacji społecznych z PROW 2014 -2020.
Z zgodnie ze wstępnymi założeniami będzie kontynuowane działanie: modernizacja gospodarstw rolnych, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem w PROW 2007-2013.

Jednak nie wszyscy rolnicy będą mogli skorzystać z tego działania. Projekt PROW 2014-2020 nie przewiduje wsparcia w zakresie chowu drobiu, chyba, że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegać na zmianie sposobu chowu. Działania to nie przewiduje też wsparcia dla produkcji zwierzęcej z zakresu chowu i hodowli ryb.

Również rolnicy, którzy chcieliby zainwestować w obszarach dotyczących rozwoju produkcji mleka krowiego muszą liczyć się z ograniczeniami. Pomoc finansowa będzie mogła być przyznana, jeżeli w gospodarstwie będzie utrzymywane, co najmniej 45 krów, albo będzie minimum 15 krów, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty będzie próg, co najmniej 45 krów.

Rok 2014 będzie rokiem przejściowym i terminów naboru na wnioski inwestycyjne będzie można się spodziewać dopiero w roku 2015.