Płatności na zazielenienie – nowa płatność, nowe wymogi

Od 2015 roku wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają także płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska – płatność na zazielenienie.

Do obowiązkowych praktyk w ramach zazielenienia będzie należała:

•    Dywersyfikacja upraw
•    Utrzymanie trwałych użytków zielonych
•    Utrzymanie obszarów proekologicznych

Dywersyfikacja upraw będzie obowiązywać rolnika posiadającego powyżej 10 ha gruntów ornych i wprowadzi następujące wymogi:

•    Od 10 do 30 ha gruntów ornych – minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych , w tym główna uprawa nie może przekroczyć 75% gruntów ornych
•    Powyżej 30 ha – minimum 3 uprawy, w tym główna uprawa nie może przekraczać 75 %
gruntów ornych, a 2 główne uprawy łącznie  nie mogą przekroczyć 95 % gruntów ornych
Obowiązek utrzymania trwałych użytków zielonych będzie obowiązywał rolnika zgodnie z tym co rolnik zadeklaruje w roku2015 we wniosku obszarowym.

W ramach płatności na zazielenienie najwięcej emocji wśród rolników wzbudzają obszary proekologiczne. Rolnik posiadający ponad 15 ha gruntów ornych będzie musiał przeznaczyć 5 % gruntów ornych gospodarstwa na obszary proekologiczne takie jak: grunt ugorowany, elementy krajobrazu, strefy buforowe, pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywa zielona oraz uprawy wiążące azot.

Już w tym roku rolnik planując wysiew ozimin powinien zwrócić uwagę, czy spełni wszystkie wymogi w ramach płatności na zazielenienie.