Płatności rolnośrodowiskowe 2014

W 2014 beneficjentów płatności rolnośrodowiskowej czekają znaczne zmiany. Zgodnie z uchwałą nr 84 przyjętą 12 listopada ubiegłego roku na posiedzeniu Komisji Monitorującej PROW na lata 2007-2013 rolnicy nie będą mogli już w tym roku skorzystać ze wszystkich pakietów programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Natomiast nowy program rolno-środowiskowo-klimatyczny wystartuje dopiero w roku 2015.

Zgodnie z uchwałą wprowadzono na 2014 rok zmiany:

•    Brak naboru z pakietu 3: ekstensywne trwałe użytki zielone
•    Brak naboru z pakietu 4: ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 wariant 4.1 ochrona siedlisk lęgowych ptaków
•    Wprowadzenie znacznych degresywności oraz wprowadzenie limitów powierzchniowych dla pakietów: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ekstensywnie trwałe użytki zielone ( z wyjątkiem obszarów Natura 2000), ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza oraz na obszarach Natura oraz ochrona gleb i wód
•    W pakiecie 2 rolnictwo ekologiczne wprowadzenie: obowiązku posiadania zwierząt utrzymywanych ekologicznie w gospodarstwie – dotyczy trwałych użytków zielonych ( wariant 2.3, 2.4), obowiązku posiadania sadu przez 2 lata po zakończeniu zobowiązania, obowiązku odpowiedniej produkcji i odpowiednie przeznaczenie plonu oraz wsparcia dla drzew już owocujących

Jak informuje ministerstwo rolnictwa rok 2014 ma być rokiem przejściowym a nowy nabór z programu rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz programu rolnictwo ekologiczne z PROW 2014-2020 ma się rozpocząć dopiero w roku 2015.