PROW 2014-2020 a obszary ONW

Trwa III etap konsultacji publicznych projektu rozporządzenia PROW 2014- 2020.
W nowym PROW 2014-2020 przewidziane są płatności dla obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Zgodnie z tym działaniem rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi oraz z innymi ograniczeniami (ONW) będą mogli starać się o wsparcie finansowe.

Dofinansowanie w ramach tego działania udzielone będzie, jako rekompensata utraconych kosztów związanych ograniczeniami produkcji rolnej na obszarze ONW, oraz uwzględni koszty dodatkowe.

Płatność z tytułu ONW będzie ryczałtowa, jednoroczna do ha użytków rolnych położonych na obszarach ONW.
Wymagania przyszłego beneficjenta:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach ONW
•    Działki rolne, których ma dotyczyć pomoc będą użytkowane rolniczo
•    Powierzchnia ONW wyniesie, co najmniej 1 ha
•    Zobowiązanie do kontynowania działalności rolniczej na obszarach ONW

Projekt rozporządzenia PROW 2014-2020 przewiduje też ograniczenia powierzchniowe. 100 % płatności ma być przyznawana do 50 ha, między 50,01 a 100 ha płatność wyniesie 50 %, 100,01-300 ha płatność wyniesie 25 %. Brak płatności przewidziana jest powyżej 300 ha.