PROW 2014 -2020 będzie wspierać finansowo promowanie wysokiej jakości żywności

Do krajowych systemów jakości należy między innymi uczestnictwo w integrowanej produkcji roślin, rolnictwo ekologiczne, system jakości w zakresie mięsa wieprzowego i drobiowego oraz w zakresie produkcji wędlin.

PROW 2014-2020 chce promować i popularyzować żywność wytwarzaną zgodnie z systemami jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Działania promocyjne i informacyjne mają dążyć do zapoznania się konsumenta z dostępnymi produktami oraz uświadomienia o wysokich walorach jakościowych tych produktów.  Popularyzacja tych produktów ma wpłynąć na zwiększenie ich popytu.

O uzyskaniu środków na promowanie wysokiej jakości żywności będzie mógł się starać podmiot utworzony, przez co najmniej dwóch producentów wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości  żywności, przy czym produkty te będą musiały nadawać się do spożycia przez ludzi.

Przewiduję się, iż pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy będą mieli beneficjenci, którzy nie otrzymali takiej pomocy w ramach PROW 2007-2013.