PROW 2014-2020 – Modernizacja gospodarstw rolnych dla producentów prosiaków

Zgodnie z nowym projektem PROW 2014-2020 producenci rolni, którzy będą chcieli zainwestować w produkcję prosiaków będą mogli liczyć na szczególne traktowanie.

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik, którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyniesie, co najmniej 15 tyś. euro i nie będzie większa niż 500 tyś. euro rocznie. Jest to wyjątek wśród przyszłych beneficjentów, ponieważ w pozostał obszarach pomocy wielkość ekonomiczna nie będzie mogła przekroczyć  100 tyś. euro.Drugim bardzo ważnym wyjątkiem dla inwestorów w produkcję prosiaków będzie wysokość pomocy, o jaką będzie mógł się starać beneficjent. Maksymalna kwota pomocy wyniesie 1,5 mln złotych. W porównaniu do innych inwestycji, gdzie kwota pomocy będzie się wahać między 200 a 500 tyś. złotych jest to znaczna kwota do wykorzystania przez beneficjenta.

Należy także zwrócić uwagę, iż rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z pomocy na inwestycje związane z tuczem będą traktowani jak pozostałe inwestycje bez dodatkowych preferencji i maksymalna pomoc wyniesie 500 tyś. złotych

Każdy rolnik, który będzie chciał skorzystać z działanie modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020 będzie musiał obowiązkowo prowadzić rachunkowość rolną przez 5 lat po uzyskaniu pomocy.