PROW 2014 -2020 Nie dla drobiarzy

Trwa 3 etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020. Jak zapewnia minister rolnictwa Stanisław Kalemba na nowy PROW ma być przeznaczone 13,5 mld złotych.

Jednak nie wszystkie grupy producentów rolnych będą mogły cieszyć się z dotacji unijnych. Działanie przeznaczone dla małych gospodarstw rolnych oraz modernizacja gospodarstw rolnych wyklucza przyznanie dotacji hodowcom drobiu. Wyjątek będą stanowić beneficjenci, którzy prowadzą ekologiczny chów drobiu lub zamierzają się przestawić z chowu konwencjonalnego na ekologiczny.

Także problem będą mieli hodowcy drobiu, którzy będą chcieli skorzystać z „nowej” modernizacji gospodarstw rolnych. Ze wsparcia finansowego na modernizację będą mogli sięgnąć beneficjenci, którzy osiągną wielkość ekonomiczną gospodarstwa, co najmniej 15 tyś, euro, ale nie większą niż 100 tyś. euro, co wykluczy duże fermy drobiarskie, które mogą znacznie przekroczyć górną wartość.

Ograniczenia inwestycyjne mogą znacznie pogorszyć kondycję małych producentów, które zajmują się chowem kaczek, gęsi czy produkcją drobiarską na potrzeby sprzedaży bezpośredniej.