PROW 2014-2020 – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Trwa III etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020. Zgodnie z założeniami nowego PROW rolnik będzie mógł skorzystać z działania: premie na rozpoczęcie działalności rolniczej.

Pomoc będzie wypłacana w formie premii w dwóch ratach. Pierwsza rata w wyniesie 80% kwoty pomocy, natomiast pozostałe 20 % będzie wypłacane w zależności od prawidłowej realizacji założeń biznesplanu.

Pomoc będzie przyznana beneficjentowi, jeżeli:

•    Wnioskodawca jest rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem ubezpieczonym w KRUS
•    Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, w którym pracuje beneficjent nie przekroczy 15 tyś. euro
•    Za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznaniu pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych dla gospodarstwa, w którym pracuje wnioskodawca
•    Gospodarstwa, w którym pracuje wnioskodawca położone jest poza obszarem miasta i jego obszarem funkcjonalnym

Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 100 tyś. złotych. Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu w tym na: budowę lub modernizację obiektów budowlanych, zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego. W pierwszej kolejności pomoc będzie przyznawana na operacje, w wyniku, której zostanie utworzone nowe miejsce pracy nie licząc samozatrudnienia oraz gdy operacja będzie realizowana przez osobę posiadająca kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzonej działalności pozarolniczej zgodnie z biznesplanem.