PROW 2014 -2020 – Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników

W budżecie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 znajdą się pieniądze na skorzystanie z doradztwa przez rolników oraz posiadaczy lasów, a także na szkolenia zawodowe doradców.

Beneficjentami działania na świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników będą publiczne i prywatne podmioty doradcze.

Pomoc będzie przyznawana podmiotom doradczym, gdy:
•    Działalność podmiotów jest prowadzona na terenie Polski
•    Jest odpowiednie zaplecze doradcze – doradcy zatrudnieni na umowę o prace
•    Jest lokal biurowy, w którym można świadczyć usługi doradcze
•    Jest doświadczenie w świadczeniu usług doradczych
•    Podmiot wraz z wnioskiem o przyznaniu pomocy przedstawi program doradczy dla rolników z terenu danego województwa
•    Nie jest karany za przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów
Dany program doradczy będzie obejmował 1 rolnika tylko 1 raz.
Wysokość wsparcia finansowego pokryje 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji i wyniesie:
•    1500 euro za poradę – opracowanie 3 – letniego programu doradczego dla rolnika /grupy rolników
•    1050 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 2 – letniego programu doradczego dla rolnika/grupy rolników.

Rolnik lub grupa rolnika w okresie realizacji PROW 2014-2020 może skorzystać z porady maksymalnie 2 razy.

W chwili obecnej trwa 3 etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020.