PROW 2014 -2020 – Właściciele lasów – czas na poradę

Podobnie jak w przypadku rolników, każdy posiadacz lasów będzie mógł skorzystać z porady doradczej, która będzie świadczona przez publiczne i prywatne podmioty doradcze.

Podmioty doradcze będą musiały prowadzić działalność doradczą na terenie Polski, posiadać odpowiednią kadrę doradców, zaplecze lokalowe, doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy program doradczy dla właścicieli lasów z danego województwa, zapewni, że dany program doradczy obejmie jednego właściciela tylko jeden raz.

Zakres świadczonych usług doradczych dla posiadaczy lasów będzie powiązany, co najmniej z jednym priorytetem unijnym i będzie dotyczyć obowiązków w obszarach:

•    Ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
•    Ochrony dzikiego ptactwa
•    Dyrektywy wodnej

Wysokość pomocy będzie refundowana w 100 % i wyniesie 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie programu doradczego dla właściciela/ grupy właścicieli lasów. Grupowe doradztwo doradcze będzie spełnione wówczas, gdy 3 właścicieli lasów będzie chciało skorzystać z doradztwa.

Każdy właściciel lasu lub grupa właścicieli będzie mogła skorzystać z porady doradczej w takcie realizacji PROW 2014-2020 maksymalnie dwa razy.