W nowym PROW 2014-2020 będą pieniądze na szkolenia rolników

Zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 z dnia 24 stycznia 2014 roku znajdą się pieniądze na działanie: szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności.

Beneficjentami tego działania będą mogły zostać: jednostki naukowe i uczelnie wyższe, publiczne podmioty doradcze, szkoły rolnicze i leśne, centra kształcenia ustawicznego, organy administracji rządowej, podmioty, które prowadzą działalność szkoleniową.
Szkolenia, które będą przeprowadzane wśród rolników, w ramach tego działania nie będą mogły zastępować zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującego w szkołach ponadgimnazjalnych lub programem kształcenia na kierunkach studiów wyższych.

Beneficjenci będą mogli strać się o refundację nawet 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym każdy z nich będzie musiał prowadzić działalność szkoleniową na ternie Polski, posiadać odpowiednią bazę dydaktyczno-lokalową, kadrę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, która w kompetentny sposób przeprowadzi szkolenia.

Rok 2014 będzie rokiem przejściowym natomiast wszystkie działania z PROW 2014-2020 ruszą dopiero w roku 2015.